Fördelar med att skattejämka

      Kommentarer inaktiverade för Fördelar med att skattejämka

För många är skattejämkning något man tittar närmare på vid sommarjobbet eller en första tidsbegränsad anställning vid unga år. Idén är då att slippa betala in skatt som man ändå till mindre eller större delar kommer att få tillbaka året därpå. Skattejämkning är emellertid något som fler än ungdomar och unga vuxna kan ha fördelar av att titta närmare på. Särskilt gäller det personer som har bolån, arbetar deltid eller har fler än en arbetsgivare.

Skattejämkning – så fungerar det

Alla arbetsgivare är skyldiga att betala in sociala avgifter och inkomstskatt för sina anställda varje månad. Det arbetsgivaren betalar in för dig i inkomstskatt är alltid en preliminär skatt, som sedan kommer att justeras i samband med Skatteverkets taxering. Det är detta som gör att du antingen får restskatt eller ska få ”tillbaka på skatten”.

Skattejämkning fungerar på så sätt att justeringen sker löpande under året. Om förutsättningarna för att du ska få tillbaka på skatten är givna, till exempel genom att du betalar bolåneräntor, kan du jämka för att få fördelen av att inte behöva vänta till nästa år på att få tillbaka dina pengar.

Jämkning i praktiken

Skattejämkning är en process som du själv ska initiera. Om det är så att du vill att din arbetsgivare ska dra mindre skatt, ska du ansöka om detta hos Skatteverket. Notera att du inte behöver ansöka i det fall du vill att arbetsgivaren ska dra mer skatt. Det krävs då endast att du anmäler detta till arbetsgivaren.

Processen för jämkning för mindre skatteavdrag är ganska enkel. Du loggar in på Skatteverkets webbplats, letar dig fram till e-tjänsten märkt ”Jämkning” och fyller i de uppgifter som efterfrågas i ett formulär. Resultatet, i det fall Skatteverket godkänner din ansökan, blir att din preliminära A-skatt ändras via ett beslut. Detta beslut ska du sedan presentera för exempelvis din arbetsgivare.

Du kan skicka in flera ansökningar om jämkning under året hos Skatteverket. Du kan också enkelt avsluta en jämkning via inloggning på dina sidor.

5 typexempel

Några exempel på situationer då skattejämkning kan vara fördelaktig har vi redan uppmärksammat ovan. Det finns dock många fler. Här är fem typexempel på när du kan dra fördelar av att ändra din preliminära A-skatt. Om du genom jämkningen kan tidigarelägga inkomster, kan du till exempel använda dem på sparande. Att ha pengar liggande på skattekontot är nämligen en dålig affär på grund av nollräntan.

Sommarjobb
Inkomster upp till 19 247 kr per år är inte skattepliktiga. Arbetsgivaren betalar dock in skatt från första kronan. Om du har ett sommarjobb som inte ger mer än 19 247 kr kan du jämka för att få full lön direkt i stället för att behöva vänta på skatteåterbäring. Jämkning kan vara fördelaktig även om du tjänar mer än så eftersom du ska betala skatt endast på beloppet över 19 247 kr.

Bolåneräntor
Bolåneräntor är kostnadsräntor som är avdragsgilla till 30% upp till 100 000 kr. Om du inte jämkar kommer avdraget att ingå i den slutliga skatteuträkningen året efter inbetalningarna. Om du jämkar kan du i stället få avdraget varje månad.

För många utgör bolåneräntorna en ganska stor del av månadskostnaderna för hushållet och det kan vara en fördel om kostnaderna per månad kan justeras ned.

Flera arbetsgivare
Om du har flera arbetsgivare dras förmodligen för lite skatt sammanlagt. Grundprincipen är nämligen att din huvudsakliga arbetsgivare gör fullt skatteavdrag för din lön medan andra använder en schablonregel (30%). Genom att jämka ”uppåt” kan du undvika kvarskatt.

Pensionärer
Pensionärer har ofta inkomster från flera håll och precis som för den som har flera arbetsgivare kan den totala inbetalda skatten bli för liten. En jämkning gör att den latenta kvarskatten fördelas ut över årets alla månader.

Avgångsvederlag
Avgångsvederlag i klumpsummor kan ställa till det rejält om inte rätt skatt betalas direkt. Handlar det om många tusen kronor kan kvarskatten bli betydande. Om du får ett avgångsvederlag i en klumpsumma kan du jämka utifrån principen om ackumulerad inkomst. Då betalar arbetsgivaren ut avgångsvederlaget med avdrag för rätt skatt.