Svenskars konsumtion ligger över genomsnittet

      Kommentarer inaktiverade för Svenskars konsumtion ligger över genomsnittet
Betala med kort

Enligt statistik från SCB ligger den svenska befolkningens konsumtion per capita hela 8% högre än genomsnittet i EU. Vi är trots detta inte överst på listan, utan vi återfinns först på en tolfte plats i Europa. Listan toppas, inte helt otippat, av Luxemburg som i fallande ordning följs av Norge, Schweiz, Tyskland och Island. Av dessa fyra är det dock bara Tyskland som tillhör EU och som därmed räknas med i statistiken. Längst ned på listan finner vi Ungern, Kroatien och allra sist Bulgarien.

Måttet konsumtion per capita anger hur mycket befolkningen i ett land faktiskt konsumerar. Många anser därför att denna tabell bättre avspeglar välmåendet i ett land, än vad BNP gör – som är det vedertagna måttet för att beskriva ett lands välstånd. Det som mäts i tabellen är hushållens faktiska konsumtion där alla konsumtionsvaror som förvärvats av hushållet ingår. Oavsett om det är hushållen själva, staten, eller icke-vinstdrivande organisationer som införskaffat dessa åt hushållet.

Luxemburg – som ju toppar listan – ligger hela 34 procent över genomsnittet följt av Norge och Schweiz som ligger relativt nära varandra på 26 respektive 24 procent över genomsnittet. Längst bort i andra änden hittar vi som sagt Bulgarien – som istället ligger hela 44 procent under genomsnittet i Europa. Eftersom Norge, Schweiz och Island ligger i Europa men inte tillhör EU finns deras siffror med i tabellen men deras tal är inte medräknade i statistiken för EU.