Hur stor skada gör betalningsanmärkningar?

      Kommentarer inaktiverade för Hur stor skada gör betalningsanmärkningar?

kronofogden skylt

I Sverige har vi ett system som är uppbyggt på att bedöma en persons kreditvärdighet utifrån flera faktorer. En av dessa är förekomsten av betalningsanmärkningar. Men hur stor skada gör då dessa eventuella betalningsanmärkningar, och hur påverkar dessa din kreditvärdighet?

Om du missköter återbetalningar för lån, avbetalningar och krediter så riskerar du att få betalningsanmärkningar. Detta försvårar dina möjligheter att kunna ansöka om lån och att ta ytterligare krediter. I grund och botten är det på grund av att man vill skydda människor mot att dra på sig större utgifter än man egentligen klarar av att hantera. I och med lanseringen av snabblån i Sverige 2006 så steg antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden i höjden. Detta reglerades sedan med hårdare kontroller av snabblåneföretagen för att undvika att de brast i sina processer för kreditbedömningar. Idag ser det helt annorlunda ut och antalet betalningsanmärkningar relaterade till snabblån har minskat de senaste åren.

Likväl så finns det en stor andel svenskar som idag har dragit på sig betalningsanmärkningar av olika anledningar. Det påverkar inte enbart möjligheterna att kunna få ta lån, utan minskar även chanserna när det gäller att skaffa hyresbostad, teckna abonnemang och köpa varor på avbetalning. Betalningsanmärkningar är ett klart och tydligt tecken på svårigheter att sköta sin privatekonomi, och man bör aldrig nonchalera betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden.

Antalet spelar roll

En del människor känner en typ av uppgivenhet om de får en betalningsanmärkning och bryr sig sedan inte om de riskerar att få flera anmärkningar. Resonemanget är att en betalningsanmärkning förstört alla möjligheter och att det inte spelar någon roll om de har en eller tio anmärkningar. Detta är dock en mycket felaktig uppfattning, och även en uppfattning som kan orsaka stor ekonomisk skada.

Ibland kan en betalningsanmärkning vara orsakad av förklarliga omständigheter, vilket ibland kan vara att anse som förmildrande. Oavsett om så är fallet så är ändå en anmärkning ett bevis på att man av en eller annan anledning underlåtit att sköta en betalning. Detta innebär att alla långivare kommer dra öronen åt sig när du ansöker om lån. Trots att flera långivare idag kan godkänna ansökningar trots anmärkningar så innebär inte detta att du garanteras en godkänd ansökan.

Antalet anmärkningar har stor betydelse, speciellt om du har endast en anmärkning och kan ge en godtagbar förklaring till varför den uppkommit. Dina möjligheter att få en låneansökan godkänd minskar drastiskt med antalet anmärkningar, vilket är mycket viktigt att vara medveten om. Och det är även viktigt att veta att de flesta långivare inte tillåter mer än två, max tre stycken betalningsanmärkningar.