Bitcoin och skatt

      Kommentarer inaktiverade för Bitcoin och skatt

Att kryptovalutan bitcoin är den investeringsform som är allra hetast just nu är nog ingen nyhet. Bitcoin, som bara för något år sedan var ett i princip okänt fenomen, är idag förstasidesstoff i var och varannan dagstidning. Anledningen till den stora bevakningen är den ständigt accelererande värdeökningen för valutan.

För den som handlar med bitcoin finns det en hel del att tänka på. En av de frågor som blir mer och mer aktuella i takt med att fler svenskar börjar köpa och sälja valutan är hur man ska deklarera sina affärer rent skattemässigt. Här berättar vi lite kort om Skatteverkets nuvarande regelverk kring valutan.

Bitcoin är inte en valuta i lagens mening

Ett viktigt ställningstagande från Skatteverkets sida är att man klassar bitcoin som en finansiell tillgång, inte som en valuta. Myndighetens bedömning bygger på att det för bitcoin inte finns någon centralbank som garanterar värdet och att det i stället är handlarnas efterfrågan och utbud som styr värdet. På så sätt likställer Skatteverket bitcoin med aktier, fonder och liknande tillgångar.

Detta ställningstagande betyder att köp och försäljningar av bitcoin träffas av de grundläggande reglerna om så kallade andra tillgångar i inkomstskattelagens 52:a kapitel.

30% skatt

Grundregeln vad gäller så kallade andra tillgångar är att vinster ska beskattas med 30% och att förluster får dras av på samma sätt. Vad gäller skatten finns alltså inga skillnader mellan bitcoin och exempelvis aktier.

Det belopp som ska föras in som skattepliktig vinst i deklarationen är vinsten minus förlusten på handel i valutan. Det är på K4-blanketten i deklarationen som uppgifterna ska noteras och överskott eller underskott överförs sedan till deklarationen.

Hur gör man då om man har köpt och sålt bitcoin vid flera tillfällen och därmed har olika köpkurser och säljkurser?

Grundregeln är att man ska använda sig av genomsnittligt omkostnadsbelopp och jämföra det med priset vid respektive försäljning.

Exempel på uträkningar:
Du köper 2 bitcoin för totalt 30 000 kr vid ett tillfälle och 2 bitcoin för 50 000 kr vid ett annat tillfälle. Totalt har du 4 bitcoin och för dessa har du betalat 80 000 kr. Omkostnadsbeloppet per bitcoin är därmed 20 000 kr.

Din nästa transaktion blir en försäljning av 2 bitcoin till 60 000 kr. Omkostnadsbeloppet för dessa är 40 000 kr och du har därmed gjort en vinst på 20 000 kr.

I deklarationen ska du ange dina affärer och ta upp 20 000 kr som belopp som du ska skatta på.

För mer information om skattemässiga frågor relaterade till bitcoin, vänligen se Skatteverkets ställningstagande med kommentarer (länk här).

Mer om bitcoin och investeringar

Det finns mycket som är osäkert med bitcoin som investeringsform. Att det finns en infrastruktur för handel med valutan är klart (även om bitcoin-börserna inte verkar immuna mot krascher), men i övrigt kan handeln med kryptovalutan sägas vara förknippad med lite ”vilda västern”, särskilt i hur värdet på bitcoin åker berg-och-dal-bana.

Hur framtiden för valutan ser ut är oklart. Kommer bitcoin att fortsätta öka i värde i samma explosionsartade hastighet som tidigare, eller kommer den eventuella bubblan att spricka? Kommer någon annan liknande kryptovaluta att bli en reell konkurrent och kommer valutan någon gång att fungera som alternativ till befintliga globala valutor?

Att det är förenat med hög risk att investera i bitcoin fick vi svart på vitt på i november nu i år. Efter en lång tids i princip obruten uppgång rasade värdet med över 15% helgen den 10-11 november. Sedan gick tåget igen och mellan den 28-30 november rusade valutan över 10 000 amerikanska dollar. När vi skriver det här är värdet på en bitcoin 11 700 dollar. Vad värdet är om en månad och om ett år är det dock ingen som kan sia om.