Nya Tullar

      Kommentarer inaktiverade för Nya Tullar

Kina besvarar efter bara några timmar på den Amerikasnka presidenten Donald Trumps utalande om planen på att USA ska öka tullarna vid importen av Kinesiska produkter, närmare bestämt 60 miljarder dolla. Förutom tullavgiftsökningen har presidenten gett sitt finansdepartiment i uppdrag att föreslå tillvägagångar för att begränsa möjligheter till kinisiska investeringar i USA.

Kina besvarar dessa uttalanden med att landet inte oroar sig för ett handelskrig, men att det kinesiska handelsdepartementet har uttalat sig om att landet har skrivit en lista med 128 amerikanska produkter som kan bli påkostade med tullar om de båda länderna inte kommer överens i handelsfrågorna. Denna lista läser bland annat upp en tull på 25 procent import av återvunnet aluminium, amerikanskt fläsk och slutligen 15 procent på stålrör, frukt och vin.

Robert, Lighthzer, USA:s handelsrepresentant, säger i en av sina uttalanden att det var funnet i en utredning som tyder på att Kina med statliga subventioner har givit en skev konkurrens och är även bland annat skyldiga för stöld, påtryckningar och förärv, vilket har lett till att kinesiska företag har tillgång till immateriella rättigheter som från början har tillhört amerikanska företag. Allt detta enligt Lighthzer motiverar planen på ökade tullar och skipar rätvisa mellan de båda länderna.