Kreditskydd och smslån

      Kommentarer inaktiverade för Kreditskydd och smslån

Hos många långivare för smslån ställs du inför ett erbjudande om att teckna till så kallat kreditskydd. Normalt är det i slutdelen av ansökningsformuläret som detta erbjudande presenteras, och det är lätt hänt att man automatiskt godkänner att ett kreditskydd kopplas till lånet. Detta gäller särskilt om den första eller de första par månaderna är kostnadsfria. Frågan är om det är en god idé?

Vad innebär kreditskydd?

Kreditskydd, eller låneskydd (olika långivare använder olika benämningar) är en försäkringsprodukt. Den erbjuds av ett försäkringsbolag separat från långivaren. Produktens syfte är att fungera som en buffert i det fall låntagaren inte kan betala av lånet med amorteringar och räntor. Det krävs dock att en särskild händelse är grunden till att låntagaren inte kan betala. Det handlar normalt uteslutande om sjukskrivning, dödsfall eller ofrivillig arbetslöshet. Kreditskyddet träder alltså inte i kraft om amorteringar och ränta inte kan betalas på grund av att det saknas pengar i hushållet.

Så här fungerar kreditskyddet rent praktiskt

Om du skulle bli uppsagd eller blir sjukskriven kommer försäkringsbolaget att täcka både amorteringar och räntor. För privatlån och andra större lån brukar det finnas ett maxbelopp, men för smslån är detta inte aktuellt.

Exempel: Du tecknar ett smslån på 10 000 kr med minsta amortering på 250 kr per månad. Du blir sedan uppsagd från ditt arbete, vilket gör att din inkomst blir mindre. Om du har tecknat kreditskydd kommer försäkringen att täcka amorteringen och räntan för de månader då din situation täcks av försäkringsvillkoren.

Månadspremie

Alla försäkringar kostar pengar. Idén med försäkringar är ju att inbetalda premier från kollektivet ska gå tillbaka till dem som uppfyller de aktuella förutsättningarna för försäkringen. För kreditskydd gäller normalt att du betalar en premie för varje månad som du vill att försäkringen ska gälla. Det innebär i praktiken att du inte kan missa någon månad eftersom det betyder att du inte kan ta del av försäkringen om du blir arbetslös eller sjukskriven nästföljande månad.

För att premien alltid ska stå i samma proportion till kreditbeloppet räknas den i procent på kreditbeloppet varje ny månad. Premien för kreditskydd för smålån är normalt mellan 0,50 – 1% av det utestående beloppet, vilket innebär att premien för exempelvis en kredit på 10 000 kr blir 50 – 100 kr i månaden.

Är det klokt att teckna kreditskydd?

Vissa vill ha största möjliga trygghet i allt som har med pengar att göra. För dessa personer kan det vara värt att fundera på om det inte är en bra idé att teckna till kreditskydd till smslånet.

En generell reflektion är dock att låneskyddet normalt kostar mer än det smakar. För att försäkringen ska träda i kraft krävs att en mycket väl specificerad händelse inträffar och sannolikheten för det är förmodligen relativt liten. Dessutom ska nämnas att det inte får finnas några tveksamheter kring varken tryggheten i din anställning eller din arbetsförbarhet när du tecknar försäkringen.

En annan sak som ska nämnas som generell invändning mot låneskydd för små lån, är att ett upplevt behov av att teckna till kreditskydd kan vara ett tecken på att ekonomin är så sårbar att lånet inte borde ha tecknats från början.

För ett smslån på ett mindre belopp som löper under längre tid uppgår amortering och ränta inte till något större belopp. Den låntagare som upplever att ekonomin, i det fall man blir sjukskriven eller arbetslös, får sig en så stor törn att det blir omöjligt att betala kanske 200 – 300 kr i månaden bör inte ansöka om ett smslån över huvud taget.